تمرینات معلق با آموزش 30 حرکت اصلی (TRX)

 • شروع دوره: جمعه 7 شهریور، ساعت 10 تا 13
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین (اسکای روم)
 • هزینه دوره: 40000 تومان
 • مدرس دوره: خانم یلدا دهقان
ثبت نام دوره

آشنایی با مکمل های ورزشی، مبتنی بر شواهد علمی

 • شروع دوره: پنج شنبه 13 شهریور، ساعت 10 تا 13
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین (اسکای روم)
 • هزینه دوره: 45000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر محمد صمدی
ثبت نام دوره

بایدها و نبایدهای ورزش در دوران بارداری

 • شروع دوره: جمعه 14 شهریور، ساعت 10 تا 13
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین (اسکای روم)
 • هزینه دوره: 45000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر بیتا بردبار آذری
ثبت نام دوره

روش های کلینیکی ارزیابی و طراحی تمرینات اصلاحی در ناهنجاری اسکولیوزیس

 • شروع دوره: پنج شنبه 13 و جمعه 14 شهریور، ساعت 15 تا 18
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین (اسکای روم)
 • هزینه دوره: 75000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر مهدی قیطاسی، دکتر محمد بیات ترک
ثبت نام دوره

آشنایی با روش های نوین تمرینی پیشرفته دنیا در حوزه اصلاح ناهنجاری اسکولیوزیس

 • شروع دوره: پنج شنبه 2 آبان، ساعت 11 تا 16
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین
 • هزینه دوره: ۷۰/۰۰۰ تومان
 • مدرس دوره: دکتر مهدی قیطاسی، دکتر محمد بیات ترک
ثبت نام دوره

تمرینات یوگا بارداری و بررسی تغییرات فیزیولوژیک و عضلانی در آن

 •  
 • شروع دوره: جمعه ۱۶ آبان، ساعت 14 تا 17
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین
 • هزینه دوره: ۶۰/۰۰۰ تومان
 • مدرس دوره: دکتر فریبا رضایی، خانم ملیحه سیفی
ثبت نام دوره

کارگاه پیش نیاز مربیگری بادی بیوتی بلی

 •  
 • شروع دوره: جمعه ۲۳ آبان، ساعت 13 تا 17
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین
 • هزینه دوره: 320/000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر مهدی قیطاسی، دکتر امید صالحیان، خانم نسترن مکرم، خانم مهسا اویسی
ثبت نام دوره

طراحی، زمان بندی و محاسبات تمرین براساس مبانی آکادمیک

 

 • شروع دوره: پنجشنبه ۲۰ آذر، ساعت ۱۶ تا ۱۹
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین
 • هزینه دوره: ۷۰/۰۰۰ تومان
 • مدرس دوره: دکتر امید یعقوب پور
 • شروع دوره: جمعه ۲۳ آبان، ساعت 13 تا 17
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین
 • هزینه دوره: 320/000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر مهدی قیطاسی، دکتر امید صالحیان، خانم نسترن مکرم، خانم مهسا اویسی
ثبت نام دوره

اصول تمرینات مقاومتی در بانوان

 • شروع رویداد: جمعه 31 مرداد ماه، ساعت 10 تا 13
 • مکان رویداد: به صورت آنلاین برگزار می گردد
 • هزینه دوره: 60.000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر بیتا بردبار آذری
ثبت نام دوره

طراحی تمرین و سیستم های رایج ویژه دوران حجم و کات بر اساس ترکیب بدنی در میکروسایکل های سالانه

 • شروع دوره: جمعه 9 آبان، ساعت ۱۰ تا ۱۳
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین (اسکای روم)
 • هزینه دوره: ۸۰/۰۰۰ تومان
 • مدرس دوره: دکتر مصطفی موسوی
ثبت نام دوره

تغذیه ویژه تمرینات مقاومتی در میکروسایکل های هایپرتروفی و کات

 • مهلت ثبت نام: 15 بهمن ماه
 • شروع رویداد: جمعه 18 بهمن ماه، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: دانشگاه شهید بهشتی
 • هزینه دوره: 180.000 تومان
 • مدرسین دوره: دکتر سید مصطفی موسوی
ثبت نام دوره

تغذیه و مکمل های غذایی در ورزش های قدرتی-توانی

 • شروع دوره: جمعه 1 آبان، ساعت 14تا 17
 • مکان رویداد: وبینار آنلاین
 • هزینه دوره: ۵۰/۰۰۰ تومان
 • مدرس دوره: دکتر محمد صمدی
ثبت نام دوره

طراحی تمرینات ورزشی و آمادگی جسمانی در دوران بارداری

 • مهلت ثبت نام: 15 بهمن ماه
 • شروع رویداد: پنج شنبه 17 بهمن ماه، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: دانشگاه شهید بهشتی
 • هزینه دوره: 180.000 تومان
 • مدرسین دوره: دکتر بیتا بردبار آذری
ثبت نام دوره

کارگاه مکمل های کاهش وزن و چربی سوزها در ورزش

 • مهلت ثبت نام: سه شنبه 1 بهمن ماه
 • شروع رویداد: جمعه 4 بهمن ماه، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: دانشگاه شهید بهشتی
 • هزینه دوره: 175.000 تومان
 • مدرسین دوره: دکتر محمد صمدی، دکتر افشار جعفری
ثبت نام دوره

کارگاه دوره بندی مکمل های غذایی در میکروسایکل های هایپرتروفی و کات

 • مهلت ثبت نام: 3 دی ماه
 • شروع رویداد: جمعه 6 دی ماه، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: دانشگاه شهید بهشتی
 • هزینه دوره: 180.000 تومان
 • مدرسین دوره: دکتر سید مصطفی موسوی
ثبت نام دوره

کارگاه عملی شیوه های نوین در طراحی تمرینات با وزنه

 • مهلت ثبت نام: 19 آذر
 • شروع رویداد: جمعه 22 آذر، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: دانشگاه شهید بهشتی
 • هزینه دوره: 240.000 تومان
 • مدرسین دوره: دکتر حمید رجبی، دکتر محمد فشی
ثبت نام دوره

کارگاه پیشرفته کاربرد علوم ورزشی در طراحی تمرینات EMS

 • مهلت ثبت نام: 14 آذر ماه
 • تاریخ برگزاری کارگاه: جمعه 15 آذر، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: پردیس دانشگاه شهید بهشتی، شهید عباسپور
 • هزینه دوره: 320.000 تومان
 • مدرسین دوره: دکتر افشار جعفری، دکتر محمد فشی، دکتر مهدی قیطاسی، آقای امیر علی نستری
ثبت نام دوره

کارگاه مقدماتی آشنایی با تکنولوژی و کاربرد EMS در ورزش و سلامت

 • مهلت ثبت نام: تا 9 آبان تمدید شد
 • شروع رویداد: جمعه 10 آبان، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: پردیس دانشگاه شهید بهشتی، شهید عباسپور
 • هزینه دوره: 350.000 تومان
 • مدرسین دوره: دکتر حمید حسنلویی، امیر علی نستری، سحر طاهری
ثبت نام دوره

کارگاه عملی آشنایی با تکنولوژی و کاربرد EMS در ورزش و سلامت

 • مهلت ثبت نام: 26 شهریور
 • شروع رویداد: جمعه 29 شهریور، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: پردیس دانشگاه شهید بهشتی، شهید عباسپور
 • هزینه دوره: 500000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر حمید حسنلویی، فراز نیک نژاد، امیر علی نستری، سحر طاهری
ثبت نام دوره

مبانی عملی و تئوری تمرینات میان تنه (CX)

 • مهلت ثبت نام: 22 مرداد ماه
 • شروع رویداد: جمعه 24 مرداد ماه، ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: پردیس دانشگاه شهید بهشتی، شهید عباسپور
 • هزینه دوره: 200000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر سجاد احمدی زاد، خانم مهسا فراهانی، آقای علی فراهانی
ثبت نام دوره

کارگاه عملی آشنایی با تکنولوژی و کاربرد EMS در ورزش و سلامت

 • شروع رویداد: جمعه 18 مرداد ماه ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: پردیس دانشگاه شهید بهشتی، شهید عباسپور
 • هزینه دوره: 300000 تومان
 • مدرس دوره: دکتر حمید حسنلویی، فراز نیک نژاد، امیر علی نستری، سحر طاهری
ثبت نام دوره

کارگاه تئوری - عملی تمرینات فانکشنال

 • مهلت ثبت نام: 8 مرداد ماه
 • شروع رویداد: دهم مردادماه ساعت 9 صبح
 • مکان رویداد: پردیس دانشگاه شهید بهشتی، شهید عباسپور
 • هزینه دوره: 200000 تومان
 • مدرس دوره: خانم یلدا دهقان، آقای الیاس هوریابند
ثبت نام دوره
مرتب سازی:

آرشیو

کارگاه های آموزشی در مؤسسه کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت

آموزش مطالب و مفاهیم به روز در علم ورزش هم به صورت تئوری و هم عملی به تمامی شرکت کنندگان

تمامی سرفصل های کارگاه ها براساس آخرین تقسیم بندی های علمی صورت گرفته است.

مدرس های این کارگاه ها اساتید برجسته دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و مربیان رسمی فدراسیون های ورزشی بوده و همچنین با همکاری کمپانی های بین المللی برگزار می گردند.

دوشنبه, 03 تير 1398