کاهش وزن و چاقی

کاهش یا افزایش وزن با برنامه ورزشی

افراد به همراه کل پرونده خود که شامل کلیه برگه های ارزیابی و چکاپ سلامتی و همچنین پرسشنامه سطح فعالیت بدنی است از مشاوره تخصصی ورزشی بهره خواهند برد. توصیه های ورزشی و تمرینی ارائه شده بعنوان موثرترین روش درمانی و پیشگیری مشکلات عضلانی و مفصلی و نیز اضافه وزن افراد مدنظر قرار می گیرد و در نهایت در صورت درخواست، برنامه ورزشی اختصاصی بر اساس شرایط بدنی کنونی و اهدف تمرینی شخصی فرد، توسط متخصصان علم تمرین و برنامه نویس های ورزشی برای فرد طراحی و ارائه خواهد شد. فرد می تواند برنامه تمرینی را دریافت و در هر محیط ورزشی انجام دهد و یا در صورت تمایل در باشگاه بسیار پیشرفته و تازه تاسیس دانشگاه شهید بهشتی تحت نظر مربیان تحصیل کرده در رشته تربیت بدنی و فیزیولوزی ورزش اجرا کند.

کاهش یا افزایش وزن با برنامه غذایی

تغذیه درست و براساس اصول علمی بخش جدایی ناپذیر و بسیار مهم از هر برنامه صحیح ورزشی است که جهت اصلاح و پایبندی به سبک زندگی فعال لازم و ضروری می باشد. لذا بعد از ارزیابی های اولیه و به دست آوردن اطلاعات کافی و معتبر از وضعیت تندرستی کنونی فرد، در صورت نیاز برنامه غذایی مناسب توسط متخصصین تغدیه در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.