اهمیت استعدادیابی در ورزش

استعدادیابی ورزشی

اکنون بیش از هر زمانی ما بر لزوم داشتن فعالیت ورزشی مناسب واقفیم، اما آیا هرنوع فعالیت ورزشی نتایج دلخواه ما را به همراه خواهد داشت؟ این مهم در سنین پایین­تر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

استعدادیابی ورزشی، از نظر دانشمندان علوم ورزشی، راهی منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران درصحنه های بین المللی است. این فرآیند نیازمند شناسایی و انتخاب افراد با استعدادی است که شرایط لازم جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزش خاص را داشته باشند. تا آنجایی که به ورزشکاران نخبه مربوط می شود، کار و زمان مربی باید برای کسانی صرف شود که دارای توانایی های بالقوه باشند. در غیر این صورت، استعداد، زمان و انرژی مربی تلف شده یا بهترین شکل آن این است که ورزشکار متوسطی بوجود خواهد آمد.

یکی از دقیق ترین روش های حال حاضر استفاده از روش های آنتروپومتریکی جهت یافتن نوع تیپ بدنی (سوماتوتایپ) کودکان می باشد. لذا با بررسی دقیق نوع پیکر و انطباق آن با 44 رشته ورزشی و در نهایت پیشنهاد 5 رشته ورزشی برتر به کودکان جهت انتخاب رشته مناسب کمک می کنیم.

یکی از مزایای استفاده از این تست تخمین قد نهایی افراد می باشد چرا که در بعضی از رشته ها قد یکی از مهمترین فاکتورها بعد از تیپ بدنی می باشد. بر همین اساس کودکان زود و یا دیر بالغ بودن آن ها مشخص می شود همچنین فاصله آن ها تا بلوغ تخمین زده خواهد شد.