هدف از برگزاری دوره ها

هدف از برگزاری دوره های تخصصی کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت، آموزش مطالب و مفاهیم روز دنیا هم به صورت تئوری و هم عملی در قالب دوره های یک روزه، کوتاه مدت (از 30 ساعت) و بلند مدت (تا 120 ساعت) به تمامی شرکت کنندگان در هر دوره می باشد. تمامی سرفصل های دوره های آموزشی براساس آخرین تقسیم بندی های علمی صورت گرفته است. مدرس های این دوره ها اساتید برجسته دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و مربیان آموزش دیده شرکت های بین المللی می باشند.

هدف از برگزاری این دوره ها افزایش سطح عملی و تئوری دانشجویان تربیت بدنی و مربیان باشگاه های ورزشی می باشد.

برای ثبت نام در این دوره ها کلیک کنید.

چهارشنبه, 23 مرداد 1398