دریافت برنامه تغذیه ای

کاهش یا افزایش وزن با برنامه غذایی

تغذیه درست و براساس اصول علمی بخش جدایی ناپذیر و بسیار مهم از هر برنامه صحیح ورزشی است که جهت اصلاح و پایبندی به سبک زندگی فعال لازم و ضروری می باشد. لذا بعد از ارزیابی های اولیه و به دست آوردن اطلاعات کافی و معتبر از وضعیت تندرستی کنونی فرد، در صورت نیاز برنامه غذایی مناسب توسط متخصصین تغدیه در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

سه شنبه, 22 مرداد 1398