استعدادیابی کودکان

اندازه گیری های آنتروپومترکی جهت تعیین استعداد افراد از سن 6 تا 18 سالگی شروع می شود.

در این تست نتایج در 4 صفحه ارایه می شود که به طور خلاصه در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 

افراد می بایست قبل از انجام تست موارد زیر را رعایت کنند.

 

  • یک ساعت قبل از انجام تست هیچگونه فعالیت بدنی نداشته باشند.
  • نیم ساعت قبل انجام تست استحمام کرده باشند.
  • اگر تست سنجش سن استخوانی داده اند همراه خود داشته باشند.
  • اگر در حال درمان های رشدی می باشند تست ها و نام داروهای خود را به همراه داشته باشند.
  • شلوارک ورزشی به همراه داشته باشند.